• Investeringsbehov innen melkeproduksjon 

   Halland, Anders; Walland, Finn; Rustad, Lars Johan; Haukås, Torbjørn; Hegrenes, Agnar (NIBIO-rapport;7(46) 2021, Research report, 2021-03)
   Formålet med denne rapporten er å beregne investeringsbehovet i melkeproduksjonen som følger av næringens omlegging fra båsfjøs til løsdrift. I 2019 var 60 prosent av besetningene fremdeles i båsfjøs og 37 prosent av melka ...
  • Miljø- og klimavennlig melkeproduksjon - Inspirasjon fra seks melkeproduksjonsbruk 

   Hansen, Sissel; Bakke Haavik, Torleiv; Bergslid, Ildri Kristine; Elvatun, Helena; van Gool, Bart; Lunnan, Tor; Røthe, Gunnhild; Walland, Finn (NIBIO RAPPORT;4(96) 2018, Research report, 2018-07-26)
   I denne rapporten presenterer vi seks gårder som viser at det er mulig å forene god økonomi med en miljømessig bærekraftig produksjon, men økonomien var best på de største gårdene. Felles for alle gårdene er næringsrik ...
  • Potential for replacing fossil energy by local PV energy for field and transport work in Norwegian farming 

   Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Fagerström, Jonathan; Kvalbein, Lisa; Bakken, Anne Kjersti (NBIO-rapport;6(169) 2020, Research report, 2020-12)
   En har i denne studien undersøkt potensialet for å erstatte fossilt drivstoff med elektrisk energi fra batterier og/eller hydrogenbrenselceller i traktorarbeidet på norske gårder. Dette ble gjort med utgangspunkt i seksten ...
  • Sammenligning av automatiske og konvensjonelle melkesystem. En analyse av datamaterialet i Driftsgranskingene i jordbruket 2013 - 2017. 

   Landrø, Anna; Jenssen, Elisabeth; Vasseljen, Jostein; Uggen, Kristin Tolstad; Ystad, Eystein (NIBIO Rapport;5(13) 2019, Research report, 2019-02)
   Rapporten undersøker forskjeller i lønnsomhet mellom melkeprodusenter med automatiske melkesystem og melkeprodusenter som fortsatt benytter konvensjonelle melkesystemer. Dette gjøres ved å studere forskjeller i ...