• Utegris samanlikna med innegris. Investeringsbehov og dekningsbidrag 

      Hegrenes, Agnar; Vennesland, Birger (NIBIO-rapport;6(158) 2020, Research report, 2020-12)
      Formålet med dette prosjektet var å samanlikne investeringsbehov og dekningsbidrag (DB) ved utedrift og konvensjonell innedrift, begge med kombinert produksjon. Samanlikningane er baserte på kalkylar. Investeringsbehov er ...