• Dimensjonering av lukkinger og samlegrøfter i landbruksområder - Vestfold 

   Hauge, Atle (NIBIO Rapport;3(5) 2017, Research report, 2017-03-14)
   Rapporten går gjennom beregningsmetoder for dimensjonering av lukkingsanlegg i landbruket, med spesiell fokus på Vestfold, på bakgrunn av befaringer av eldre lukkingsanlegg i tre Vestfoldkommuner. En bruker den rasjonelle ...
  • Kunnskapsstatus: Plen som tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD) 

   Hanslin, Hans Martin; Schmidt, I; Mæhlum, Trond; Borch, Håkon; Haraldsen, Trond; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport;4(160)2018, Research report, 2018-12)
   Plenarealer kan inngå som en integre1t del av byenes lokale overvannsdisponering (LOD). I denne rappmten ser vi på kunnskapsgrunnlaget rundt infiltrasjon og diskuterer konsekvenser for skjøtsel og flerbruk av plenarealene. ...