• Naturtypekartlegging av planområdet nylandet i Vikna kommune, Trøndelag fylke 

   Grenne, Synnøve (NIBIO Rapport;, Research report, 2020-02)
   Denne rapporten presenterer naturtypekartlegging og verdisetting av naturtyper spesielt med hensyn til myr og kystlynghei innen planområdet Nylandet ved Rørvik i Vikna kommune, Trøndelag fylke, på oppdrag fra Vikna kommune.
  • Naturtypekartlegging på Borgan i Vikna kommune, Trøndelag fylke 

   Grenne, Synnøve (NIBIO Rapport, Research report, 2019)
   Denne rapporten presenterer naturtypekartlegging og verdisetting av naturtyper, spesielt med hensyn til kystlynghei og strandeng på Borgan i Vikna kommune, Trøndelag fylke, på oppdrag fra Vikna kommune. Målsettingen med ...