• Veien til bedre bærekraft – Et dybdestudie i grøntnæringa i nord 

      Halland, Hilde (NIBIO-rapport;7(191) 2021, Research report, 2021-11)
      Denne rapporten er en sammenstilling av prosjektet ‘Grøntproduksjon i nord: mot en bærekraftig fremtid’, som ble gjennomført vinteren 2020/2021. Formålet med prosjektet var å undersøke hva en bærekraftig gård i Nord-Norge ...