• Birding Helgeland – sårbarhetsanalyse for Støtt, Meløy kommune 

      Carlsen, Thomas (NIBIO-rapport;7(176) 2021, Research report, 2021-12)
      NIBIO har foretatt en sårbarhetsanalyse i forbindelse med en mulighetsstudie for å utvikle fugleturisme på Støtt, Meløy kommune. Analysen tar utgangspunkt i kartlegging av fuglelivet under hekkesesongen i relasjon med ...