• Historiske kornsorter fra Nord-Norge - Rapport fra uttesting av sju sorter 

      Halland, Hilde; Sturite, Ievina (NIBIO-rapport;8(12) 2022, Research report, 2022-01)
      Det er dyrket korn i Nord-Norge siden sein steinalder og kornet var en viktig del av kostholdet. Etter andre verdenskrig ble kornarealet i nord kraftig redusert. Med klimaendringer og med en økt markedsinteresse, er ...