• Fosforavrenning fra jordbruksarealer i Balsnesvassdraget og evaluering av tiltak 

   Greipsland, Inga; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (NIBIO Rapport;4(89) 2018, Research report, 2018-06)
   På oppdrag fra Ørland kommune har NIBIO beregnet fosforavrenning fra jordbruksarealer i nedbørfeltet og evaluert effekten av ulike tiltak ved bruk av modellen Agricat 2. Det er også beregnet avlastningsbehov for fosfor i ...
  • Planlegging av fangdammer på Smøla - Prosjektering av rensedammer for landbruksavrenning 

   Hauge, Atle; Barneveld, Robert; Krzeminska, Dominika (NIBIO Rapport;5(17) 2019, Research report, 2019-01)
   Noen av vassdragene på Smøla er påvirket av landbruksforurensing, i hovedsak fosfor og organiske partikler som fører til at vassdragene gror igjen, noe som gir dårligere forhold for ørret. Rapporten skisserer 5 konstruerte ...
  • Vannovervåking Daloselva. Rapport fra prøvetaking 2021 

   Skaalsveen, Kamilla; Bechmann, Marianne (NIBIO-rapport;7(203) 2021, Research report, 2021-12)
   Rana kommune er med i et pilotprosjekt som omhandler landbruket og vannforskriften. Prosjektet er et samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning (NLR) i Nord-Norge med mål om å utvikle verktøy for, samt kapasitet til, å utarbeide ...