• Grønne verdikjeder med utgangspunkt i biogassproduksjon fra fettrike råstoff 

      Cabell, Joshua F.; Kvande, Ingvar; Solli, Linn; Sæter, Lovise; Lyche, Arnar (NIBIO-rapport;7(167) 2021, Others, 2021-12)
      Produksjon av biogass er et viktig tiltak både for redusering av klimagassutslipp og resirkulering av næringsstoffer. Det kan også være en inntektskilde for bønder og skaper positive økonomiske ringvirkninger i distrikta. ...