• Basiskartlegging av utvalgte verneområder i Vestfold og Telemark, 2020 

      Nordbakken, Jørn-Frode; Engan, Gunnar; Hessen, Knut; Dydland Larsen, Metteline; Carlsen, Thomas (NIBIO-rapport;7(15) 2021, Research report, 2021-02)
      NIBIO har i 2020 utført heldekkende NIN-kartlegging i 14 verneområder i Vestfold-Telemark. Rapporten oppsummerer noen forhold som kommer dårlig frem i kartobjekter og egenskapsdata tidligere registrert via NiNapp.