• Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder 

      Strand, Geir-Harald; Bentzen, Frode (NIBIO Rapport; 2(30) 2016, Research report, 2016)
      Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, linjeelement, gjengroing og arealendringer i norske verneområder. Metodikken ...