• Årsrapport 2019 fra JOVA-programmet. Driftsmessig oppsummering. 

      Hauken, Marit; Stenrød, Marianne; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Bøe, Frederik; Maurset, Marie Uhlen (NIBIO Rapport;6(66) 2020, Research report, 2020-04)
      Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) overvåker avrenning av jord,næringsstoffer og plantevernmidler i et utvalg av norske jordbruksområder. Formålet er å dokumentere miljøeffekter av jordbruksdrift gjennom ...