• Indikator for nedbygging av dyrka jord 

      Fadnes, Kjetil Damsberg (NIBIO-rapport;6(123) 2020, Research report, 2020-12)
      Gjennom tildelingsbrev frå LMD har NIBIO fått i oppdrag å utvikle rapporteringssystem for jordvernpolitikken. Som ledd i dette har vi undersøkt korleis ein kan koble ferske kartdata for bygningar og vegar mot AR5 for å gje ...