• Historiske kornsorter fra Nord-Norge - Rapport fra uttesting av sju sorter 

   Halland, Hilde; Sturite, Ievina (NIBIO-rapport;8(12) 2022, Research report, 2022-01)
   Det er dyrket korn i Nord-Norge siden sein steinalder og kornet var en viktig del av kostholdet. Etter andre verdenskrig ble kornarealet i nord kraftig redusert. Med klimaendringer og med en økt markedsinteresse, er ...
  • Status og endring i jordbrukslandskapet i Nord-Norge 

   Stokstad, Grete (NIBIO-rapport;7(192) 2021, Research report, 2021-12)
   Rapporten dokumenterer status og endringer i jordbrukslandskapet i Nord-Norge. I tillegg til å presentere tall for fylker er det brukt en inndeling av kommuner etter dominerende jordbruksregion. I rapporten er det benyttet ...
  • Veien til bedre bærekraft – Et dybdestudie i grøntnæringa i nord 

   Halland, Hilde (NIBIO-rapport;7(191) 2021, Research report, 2021-11)
   Denne rapporten er en sammenstilling av prosjektet ‘Grøntproduksjon i nord: mot en bærekraftig fremtid’, som ble gjennomført vinteren 2020/2021. Formålet med prosjektet var å undersøke hva en bærekraftig gård i Nord-Norge ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2018 

   Hansen, Øyvind (NIBIO Rapport;5(175) 2019, Research report, 2019-12)
   Rapporten tar for seg viktige økonomiske utviklingstrekk for gårdsbruk i Nord-Norge. Tallgrunnlaget er basert på 110 driftsregnskap for 2018 fra gårdsbruk i landsdelen som var med i NIBIOs årlige «Driftsgranskinger i jord- ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2020 

   Hansen, Øyvind (NIBIO-rapport;8(21) 2022, Research report, 2022-02)
   Rapporten tar for seg viktige økonomiske utviklingstrekk for gårdsbruk i Nord-Norge. Tallgrunnlaget er basert på 111 driftsregnskap for 2020 fra gårdsbruk i landsdelen som var med i NIBIOs årlige «Driftsgranskinger i jord- ...