• Enggransking i fjellbygdene i Sør-Noreg. 1. Botanisk samansetjing av fulldyrka eng 

   Lunnan, Tor; Todnem, Jørgen (NIBIO RAPPORT;3(144) 2017, Research report, 2017-12-05)
   fjellbygdene i Sør-Noreg dominerer fleirårig eng arealbruken på fulldyrka jord, og andel eng med alder over ni år var 23 % i jordbruksteljinga i 2010. Dei første åra etter såing er botanisk samansetjing som oftast dominert ...
  • Healthy living, nutrition and food waste in the Barents region 

   Helgesen, Hilde; Rautio, Arja; Piippo, Sari; Pongrácz, Eva; Golubeva, Elena; Soloviev, Andrey; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Themistoklis, Altintzoglou (NIBIO Rapport;3(12) 2017, Research report, 2017-02-01)
   Dette prosjektet, «Healthy lifestyle choices in the Arctic» eller «Beslutninger om sunn mat og livsstil i de arktiske områdene», er finansiert av Nordisk Ministerråd gjennom det Arktiske samarbeidsprogrammet 2015-2017. ...
  • Jordsmonnstatistikk Norge 

   Lågbu, Roar; Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO RAPPORT;4(13) 2018, Research report, 2018-02-08)
   This report presents soil statistics for agricultural land in Norway. Soil data from the soil survey form the basis of the statistics. The survey is done as a sample survey on 0.9 km2 plots, in a predefined 9x9 km2 grid ...
  • Rapport OK-program: Skadegjørere i potet - 2019 Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax 

   Holgado, Ricardo; Rasmussen, Irene (NIBIO Rapport;6(53) 2020, Research report, 2020-03)
   Rotgall nematoder (Meloidogyne spp.) er globalt de mest skadelige nematodene, og forårsaker mer enn 10 % av avlingsreduksjonen på verdensbasis. M. arenaria, M. javanica, M. incognita og M. hapla er de viktigste artene. ...