• Mer norsk frukt og grønt i offentlig sektor 

      Dombu, Siri Voll; Johnsen, Hanne Margrete; Kårstad, Signe; Pettersen, Ivar (NIBIO-rapport;8(34) 2022, Research report, 2022-03)
      Andelen norsk frukt og grønt i offentlige anskaffelser kan økes. Ifølge vårt anslag er norskandelen av frukt og grønt i offentlige innkjøp på ca. 20 prosent, og vi anslår at norskandelen i offentlig sektor er lavere enn ...