• Oppal av kopplam – innefôring eller beiting/ 

      Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (NIBIO Rapport;5(71) 2019, Research report, 2019-05)
      De senere årene har det blitt mer vanlig med innefôring av kopplam i hele oppalsperioden. Kopplam utgjorde ca. ni prosent av slakta lam i 2017 i sauekontrollen. I dette prosjektet er ulike metoder – innefôring/beiting – ...