• Konsekvensutredning for nydyrking på Lundberg (gnr 163 / bnr 5), Nes kommune 

      Jayesingha, Monica; Nordbakken, Jørn-Frode; Gaut, Bjarne; Wendt, Marco (NIBIO-rapport;6(150) 2020, Research report, 2020-12)
      Grunneier vil nydyrke 83 daa på Lundbergvegen 89 (gnr 163 / bnr 5) i Nes kommune. Dette er en Konsekvensutredningen med de fagtema fastsatt av Nes Landbrukskontor; Landskapsbilde, Friluftsliv, Støy, Kulturminner og ...