• Tap av tamrein - et kunnskapsgrunnlag 

   Hansen, Inger; Eilertsen, Svein Morten; Sørensen, Ole Jakob; Mørk, Torill; Bråthen, Kari Anne; Johansen, Bernt; Moa, Pål Fossland; Risvoll, Camilla; Sandström, Camilla; Winje, Erlend (Research report, 2019-12-30)
   Tap av dyr er en utfordring og et sentralt tema i norsk tamreindrift. Dette kunnskapsgrunnlaget beskriver status for hva vi vet om tapsomfang, tapsårsaker og tapsammenhenger innen områdene tap av rein til rovvilt, sykdom, ...
  • Utprøving av skremmelyder mot hjortevilt ved fôringsplass, med langsiktig mål om å redusere omfanget av viltpåkjørsler langs jernbane 

   Eilertsen, Svein; Winsvold, Aina Iren; Almås, Petter; Næstad, Frode (NIBIO-rapport;7(182) 2021, Research report, 2021-11)
   Foreliggende rapport er presentasjon av resultater fra feltforsøk med utprøving av skremmelyder mot hjortevilt ved fôringsplass, med langsiktig mål å redusere omfanget av viltpåkjørsler langs jernbane. Prosjektet er ...