• Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat - Oppsummering 1996-2020 

      Günther, Morten; Bjørn, Tor-Arne; Frantzen, Bjørn; Aspholm, Paul-Eric; Hagen, Snorre (NIBIO-rapport;8(5) 2022, Research report, 2022-02)
      Denne rapporten presenterer resultatene fra 25 år med faste vannfugltellinger i Øvre Pasvik. Undersøkelsene er gjort i og omkring Pasvik naturreservat – et våtmarksområde som på grunn av sin rike og spesielle vannfuglfauna ...