• Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2018 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro (NIBIO Rapport;4(153) 2018, Research report, 2018)
   Nivået av granbarkbiller er forhøyet etter en svært varm og tørr sommer. På Sør- og Østlandet hadde de fleste fylkene en moderat økning i den gjennomsnittlige fangsten av barkbiller per felle. I Nord- Trøndelag og Nordland ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2019 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro; Beachell, Andreas Myki (NIBIO Rappot;5(126) 2019, Research report, 2019-12)
   Barkbillefangstene viser en økning i Vestfold, Telemark og Agder i 2019, mens de øvrige fylkene på Østlandet og i Trøndelag viser en nedgang til tross for en varm og gunstig sesong i fjoråret. Nedgangen skyldes trolig ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2020 

   Økland, Bjørn; Beachell, Andreas Myki (NIBIO rapport;6(129) 2020, Research report, 2020-10)
   Nivået av stor granbarkbille i Sør-Norge er nå 49 % av hva det var ved slutten av barkbilleutbruddet på 1970-tallet. De fleste fylkene eller delfylkene har en økning i fangstene av stor granbarkbille per felle fra 2019 til ...