• Sammenhengen mellom aktiv stølsdrift og øvrig næringsliv i Nordre Buskerud 

      Vennesland, Birger; Veidal, Asbjørn (NIBIO-rapport;7(91) 2021, Research report, 2021-05)
      I dette prosjektet har vi studert sammenhengen mellom aktive støler og øvrig næringsliv i Nordre Buskerud. Kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Hemsedal, Hol, Gol og Ål inngår i regionen Nordre Buskerud. Vi setter søkelys på ...