• Setrene i Sjodalen 50 år etter. Feltarbeid i 1969 og 2019. 

      Stensgaard, Kari (NIBIO rapport;6(120( 2020, Research report, 2020-10)
      Rapporten dokumenterer fotografering og registrering i et seterområde i Sjodalen i Vågå i 2019. Arbeidet refererer til et etnologisk registreringsarbeid utført samme sted 50 år tidligere, i 1969. Seterhus og seterbruk ...