• Fjellbeite i midtre delar av Hordaland. Rapport frå synfaring av beiteområda Beinhellaren og Kvitingen. 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO Rapport;6(64) 2020, Research report, 2020-04)
   Denne rapporten gjev ein omtale av vegetasjon og beitekvalitet, og tilhøve elles som har betydning for beitebruken i to beiteområde i midtre delar av Hordaland. Dette er gjort med grunnlag i synfaring og tilgjengelege ...
  • Raigras og svingelarter under fjellbygdforhold 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (NIBIO Rapport;3(19) 2017, Research report, 2017-01-26)
   Saueholdet i fjellbygdene bygger på utnytting av utmark, men av total beitetid beiter sau og lam gjennomsnittlig 30 - 35 prosent av tida ― vår og høst — på innmark. Kvalitet og mengde av beite vår og høst er viktig, og i ...
  • Rekartlegging av beitekapasitet på rovdyrsikkert sauebeite i Lierne 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette (NIBIO Rapport;2(97) 2016, Research report, 2016-12-12)
   Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utførte sommeren 2016 en vegetasjonkartlegging basert på en enkel befaring i et beiteområde for sau i Lierne i Nord-Trøndelag. Området er inngjerdet med sekstråds strømgjerde for å ...