• Bygging av sherpatrapp på Lyngseidet – konsekvenser for beitenæringer 

      Bjørn, Tor-Arne; Eilertsen, Svein (NIBIO Rapport;, Research report, 2021-06)
      Reindrifta i området har opplevd mange inngrep og betydelig økning av menneskelig aktivitet i fjellene de siste årene som er til ulempe for drifta. Etablering av den planlagte sherpatrappa vil komme på toppen av dette, og ...