• Fangvekster i vårkorn – Effekt på fosfortap 

      Øgaard, Anne Falk; Bechmann, Marianne (NIBIO-rapport;7(29) 2021, Research report, 2021-02)
      Denne rapporten omhandler effekt av undersådde fangvekster i korn på fosfortap. Effekten av fangvekst er undersøkt ved både høst- og vårpløying i et 4-årig forsøk i forsøksanlegget på Hellerud (Skjetten) hvor overflateavrenning ...