• Kobling av RFID teknologi og droner i reindrifta 

   Aspholm, Paul Eric; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (NIBIO Rapport;2(102) 2016, Research report, 2016-10-18)
   RFID (Radiofrekvensidentifisering) - teknologiene utvikler seg raskt. Men foreløpig er det ikke utviklet noe ferdig system enda med RFID som har lang nok rekkevidde i form av øremerker til at det har noen gevinst i å bruke ...
  • Kunstig hekkeplass for terner i Pasvikelva 

   Frantzen, Bjørn; Günther, Morten (NIBIO Rapport;2(119) 2016, Research report, 2016-11-21)
   Som en del av «Fugleturismeprosjektet for Midt- og Øst-Finnmark» søkte man i 2010 et samarbeid med Pasvik zapovednik (PAZ) om å bygge en kunstig hekkeplattform på russisk side av Pasvikelva, på Tyskerbrua som ble sprengt ...