• Phytophthora i Sørkedalen - råd og tiltak for landbruksnæringen 

      Talgø, Venche; Pettersson, Martin (NIBIO-rapport;6(180) 2020, Research report, 2020-12)
      I regi av Oslo kommune har NIBIO de siste tre årene gjennomført kartlegginger av Phytophthora i og nært vassdrag i Sørkedalen. I slekta Phytophthora er det mange fremmede, invaderende arter som gjør skade på busker og trær ...