• Helgrøde med åkerbønner 

      Mæland, Therese (NIBIO-rapport;7(38) 2021, Research report, 2021-03)
      Det er fokus i landbruket på å øke andelen av norskprodusert protein. Helgrøde av korn er i hovedsak et fiber- og stivelsesrikt fôr. Åkerbønne er en proteinrik belgvekst som krever lang veksttid. Målet med dette prosjektet ...