• Grønne tak som LOD- og miljøtiltak 

      Hanslin, Hans Martin; Johannessen, Birgitte Gisvold (NIBIO Rapport;4(172) 2018, Research report, 2018-12)
      Grønne tak kan bidra med mange økosystemtjenester og funksjoner som å holde tilbake og fordrøye nedbør på tak, fremme biologisk mangfold, estetikk osv., inkludert nye trender som takhager og urbane uterom, dyrking av mat ...