• Nøkkeltall om de bevaringsverdige storferasene 2016 

      Sæther, Nina Alvilde Hovden; Rehnberg, Anna Caroline (NIBIO RAPPORT;3(95) 2017, Research report, 2017-07-11)
      Alle de bevaringsverdige storferasene har i 2016 en økning i populasjonen fra 2015. Økningen skjer i ammekubestninger, mens antall kyr i mjølkekubestning er stabilt. De to største rasene, sidet trønderfe og nordlandsfe ...