Now showing items 106-125 of 229

  • Jorda i Farsund Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;5(21) 2019, Journal article, 2019-05)
  • Jorda i Farsund Jordsmonnets egenskaper 

   Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;5(32) 2019, Journal article, 2019-10)
   Farsund er Vest-Agders største jordbrukskommune med 25 km2 fulldyrket jord og 0,67 km2 overflatedyrket jord. Det meste av jordbruksarealet ligger på Lista som kan sies å være Jæ-ren i miniatyr. Våren 2017 ble 21,1 km2 ...
  • Jorda i Hå - Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(8) 2018, Others, 2018-03)
   Hå kommune tar førsteplassen på mer enn et område. Den er Rogalands største jordbrukskommune, har flest melkekyr i hele landet og Norges største meieri. Men det å være størst gir også utfordringer. Når stordrift skal forenes ...
  • Jorda i Hå - Jordsmonnets egenskaper 

   Solbakken, Eivind (NIBIO POP;4(7) 2018, Others, 2018-03)
   I sandige vindavsetninger ved kysten, i mektige moreneavsetninger innover i landet, i myr og grunnere morene mellom koller og berg har jordsmonnet i Hå utviklet seg. Jordsmonnet er grunnlaget for den aktive jordbruksnæringa i Hå.
  • Jorda i Lesja - Jordsmonnets egenskaper 

   Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;4(5) 2018, Others, 2018-03)
   Lesja har et tørt innlandsklima. Samtidig har Lesja mye vann, både i Lågen, i sideelver og i innsjøer. Mye av jordsmonnet i kommunen bærer preg av denne kombinasjonen. Løsmasser er avsatt og påvirket av vann, mens det tørre ...
  • Jorda i Lesja. Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;4(6) 2018, Others, 2018-03)
   For mye og for lite vann preger både historien til og bruken av jorda i Lesja. Flom og tørke, drenering og vanning er noen av utfordringene for landbruket i kommunen. I jakten på stadig bedre løsninger gir jordsmonndata ...
  • Jorda i Målselv 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;2(36) 2016, Others, 2016-12)
   På slutten av 1700-tallet startet oppdyrkingen av landbruksjord i Målselv. De driftigste og mest kunnskapsrike nybyggerne undersøkte jordsmonnet før de fant fram til sitt Sellanrå. De visste at all plantedyrking tar ...
  • Jorda i Møre og Romsdal 

   Ulfeng, Hege (NIBIO POP;2(17) 2016, Others, 2016-03)
   Møre og Romsdal er et fylke med store variasjoner i landskap og klima. Den store variasjonen gjenspeiles også i landbruket og jordsmonnet. Fylket har mye god jord og produserer en vesentlig andel av melk og kjøtt som bidrar ...
  • Jorda i Nord-Fron Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge (NIBIO POP;3(30) 2017, Others, 2017-11)
   Jorda i Nord-Fron har kommet på kartet, nærmere bestemt, på jordsmonnkartet til NIBIO. Jordsmonnkartene er et hjelpemiddel til å oppfylle jordlovas målsetning om en samfunnsgagnlig forvaltning av jordsmonnet. Det betyr at ...
  • Jorda i Nord-Fron Jordsmonnets egenskaper 

   Solbakken, Eivind (NIBIO POP;3(23) 2017, Journal article, 2017)
   Høye fjell og dype daler preger landskapet i Nord-Fron. Dette kontrastfylte landskapet har formet jordsmonnet. Det er store forskjeller mellom jorda på elveslettene og oppe i seterområdene. Dette faktaarket tar deg med på ...
  • Jorda i Nordland 

   Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(11) 2018, Others, 2018-04)
   Under Nordlands spredte grasarealer skjuler det seg store variasjoner i jordsmonnet. Alt fra myr til elvesletter har en gang blitt dyrket opp for å holde folk og dyr med mat. For første gang har vi nå en oversikt over ...
  • Jorda i Oppdal 

   Svendgård-Stokke, Siri; Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde; Ulfeng, Hege (NIBIO POP;1(10) 2015, Others, 2015)
   Den dyrka jorda i Oppdal kommune ble jordsmonnkartlagt i perioden 2003-2005. Denne rapporten gir en oversikt over viktige egenskaper ved jorda i kommunen.
  • Jorda i Randaberg. Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge (NIBIO POP;3(20) 2017, Others, 2017-07)
   Randaberg har fått navnet ”Den grønne landsbyen”, og navnet passer godt. Kommunesenteret ligger midt i et grønt, aktivt jordbruksområde. Jordsmonndataene for Randaberg er en viktig kunnskapskilde som kan bidra til en ...
  • Jorda i Randaberg. Jordsmonnets egenskaper 

   Nyborg, Åge Arild; Ulfeng, Hege (NIBIO POP;3(1) 2017, Others, 2017-03)
   Randaberg er Norges minste landkommune. Likevel har Randaberg store jordbruksområder. Hele 63 % av kommunen er dyrka mark. Ved første øyekast ser nok jorda ganske lik ut, men under den mørke overflaten skjuler det seg store ...
  • Jorda i Sogn og Fjordane 

   Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(10) 2018, Others, 2018-04)
   På forblåste øyer og langs skjermede fjordarmer, i dype daler og høyt til fjells ligger jordbruksareal spredt utover Sogn og Fjordane fylke. Jordsmonnstatistikken gir ny kunnskap om matjorda i dette fjord- og fjellfylket.
  • Jorda i Stavanger - Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;3(27) 2017, Others, 2017-11)
   Jord er en ikke-fornybar ressurs. I motsetning til olje blir den likevel ikke brukt opp, så sant vi forvalter den på en bærekraftig måte. Jordsmonndata gir informasjon om jordressursene som hjelper forvaltning, rådgivning ...
  • Jorda i Stavanger - Jordsmonnets egenskaper 

   Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;3(26) 2017, Others, 2017-11)
   Næringslivet i Stavanger handler om mer enn oljeboring og oljefunn. Kommunen har over 14.000 dekar dyrka jord og en aktiv landbruksnæring. I 2016 ble det boret hundrevis av hull på jordene i kommunen. Jordsmonnets viktigste ...
  • Jorda i Sunndal Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;5(23) 2019, Journal article, 2019-05)
   Sunndal er en viktig jordbrukskommune i Møre og Romsdal. Melkeproduksjon er hovedproduksjonen. I tillegg til grovfôrproduksjon til storfe dyrkes det både korn og potet. Kunnskap om jordsmonnet er viktig både for å produsere ...
  • Jorda i Sunndal Jordsmonnets egenskaper 

   Solbakken, Eivind; Lågbu, Roar (NIBIO POP;5(22) 2019, Journal article, 2019-05)
   Sunndal kommune ligger på indre Nordmøre og er den største kommunen i Møre og Romsdal fylke. Jordbruksareal i drift utgjorde 20 408 dekar i 2017. Det er 1,2 prosent av kommunens landareal. Eng til slått og beite er den ...
  • Jorda i Sømna Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege (NIBIO POP;5(25) 2019, Journal article, 2019-05)
   Ut mot havet, i den lille kommunen Sømna, har jordsmonnet lagt grunnlaget for et framgangsrikt jordbruk. Kunnskap om jordsmonnet er nødvendig for en aktiv og bærekraftig landbruksdrift.