• Jordflytting 

      Arnoldussen, Arnold; Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(8) 2016, Others, 2016)
      Flytting av matjord er komplisert, og det er ikke alle jordtyper som er like godt egnet til formålet. Erfaring har vist at avlingspotensialet og kvaliteten på jordsmonnet forringes ved ytting. Jord ytting bør derfor ses ...