• Norwegian Agriculture Status and Trends 2019 

   Knutsen, Heidi (NIBIO POP;6(8) 2020, Journal article, 2020-02)
   «Norwegian Agriculture – Status and Trends 2019» provides a brief overview of major aspects of agriculture in Norway and summarises some of the information that is annually published within the sector.
  • Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2019 

   Knutsen, Heidi (NIBIO POP;6(7) 2020, Journal article, 2020-02)
   Utsyn over norsk landbruk 2019 gir et kort overblikk over viktige trekk ved norsk landbruk, og er en sammenstilling av noe av all den informasjonen som årlig blir publisert innenfor landbruksområdet.