• Tiltak mot rødhyll på foryngelsesfelt i skog 

      Fløistad, Inger Sundheim; Finne, Ellen; Kringlebotn, Torfinn; Lysø, Morten; Owren, Karl; Skrøvset, Bård; Sønsteby, Finn; Thaule, Andreas Bostad; Aarnes, Vegard (NIBIO POP;1(1) 2015, Others, 2015-09-02)
      I et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmennene i Oslo & Akershus, Østfold, Vestfold og Hedmark og landbruksetaten i Ringsaker, Stange, Follo og Hobøl, Spydeberg & Askim har Bioforsk (nå NIBIO) gjennomført en studie av ulike ...