• Nedbørendringer og virkning på jordbruk 

      Greipsland, Inga; Stenrød, Marianne (NIBIO POP;2(4) 2016, Others, 2016-02)
      På grunn av globale klimaendringer er det forventet at nedbøren i Norge vil øke i mengde og intensitet i fremtiden. De forskjellige aspektene ved nedbør, slik som mengde, intensitet, tidspunkt og varighet, kan ha stor ...