Totalt antall besøk

Visninger
Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter 2017 Status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og nytteplanter3016
Jordsmonnstatistikk Norge1369
Handbok for driftsplanlegging 2016/20171272
Hornøya inn i fremtiden. Fugl og folk hånd i hånd1043
AR5 klassifikasjonssystem - klassifikasjon av arealressurser957
Rovviltbestandenes betydning for landbruk og matproduksjon basert på norske ressurser930
Handbok for driftsplanlegging 2018/2019852
Fargeendring i umalte trefasader - erfaringer og eksempler792
Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring. Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk774
Utsyn over norsk landbruk. tilstand og utviklingstrekk 2015762