• Studer meitemark ved å grave jordprofil 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin; Sveistrup, Tore (Bioforsk TEMA;2(3) 2007, Research report, 2007)
   Med litt trening og kunnskap kan du se effekter av drifta på jordstruktur, rotutvikling og meitemarkens arbeid i jorda. Særlig der veksten er dårlig kan et jordprofil gi informasjon om hvor problemene ligger. Det kan være ...
  • Studere meitemark i skolehagen 

   Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Studier av meitemark kan knyttes til læreplanmål i naturfag, norsk og matematikk. Meitemark har en spennende biologi og er en viktig del av økosystemet både over og under bakken. Dette kan være grunnlag for kunnskap om hva ...
  • Trær, greiner og løv - biologi og bruk 

   Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;8(11) 2013, Research report, 2013)
   Det å studere trær i og rundt skolehagen, gir rom for læring i flere fag. Vi kan gjenkjenne ulike trær ved å studere bladene, knoppene, frøene eller stammen. Vi kan følge årssyklusen til et tre. Vi kan dyrke ulike frukttrær ...