• Tiltak mot tett mosedekke i kulturmarkseng -utprøving av metoder som ivaretar det biologiske mangfoldet 

  Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Grøtta, Maud; Hovstad, Knut Anders (NIBIO Rapport;5(43) 2019, Research report, 2019-06)
  Rapporten oppsummerer resultatene fra prosjektet «Tiltak mot tett mosedekke i kulturmarkseng – utprøving av metoder som ivaretar det biologiske mangfoldet». Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet, og ble gjennomført ...
 • Årsaksfaktorer for vind‐ og snøskader i Sør‐Norge 

  Solberg, Svein; McInnes, Harold; Blennow, Kristina (NIBIO Rapport;5(85) 2019, Research report, 2019-06)
  Denne rapporten er basert på Landsskogtakseringens registreringer av vind- og snøskader i Sør-Norge i perioden 2005-2015, samt en case-studie hos Mathiesen Eidvol Værk for skader etter Dagmar-stormen. Med statistiske ...
 • Tiltak mot tett mosedekke i kulturmarkseng Oppsummering av et 3-årig feltforsøk i Midt-Norge 

  Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Grøtta, Maud; Hovstad, Knut Anders (NIBIO POP;5(27) 2019, Journal article, 2019-06)
  Utfordringene med tett mosedekke i kulturmarksengene er ingen ny problemstilling for norske bønder. Likevel har stadig flere gårdbrukere rapportert om at utfordringene med mose er et økende problem, og da spesielt i artsrike ...
 • Tett mosedekke og frøspiring i artsrike slåttemarker 

  Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Hovstad, Knut Anders; Grøtta, Maud (NIBIO POP;5(26) 2019, Journal article, 2019-06)
  Semi-naturlige kulturmarker som holdes i hevd ved hjelp av slått og beiting er ofte svært artsrike. Ved at produksjonen i kulturmarksengene høstes årlig, legges forholdene godt til rette for mange små og konkurransesvake ...
 • Potential of NanoPro to reduce fungicide rate for control Microdochium nivale on an annual bluegrass (Poa annua) green 

  Espevig, Tatsiana; Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport;5(80) 2019, Research report, 2019-06)
  Dette er den første rapporten om potensialet for additivet NanoPro til å redusere doseringen av de to mest brukte fungicider for bekjemping av mikrodochium flekk (Microdochium nivale), den økonomisk viktigste sykdommen på ...

View more