• Kvalitetshåndbok for biogassanlegg 

  Sæbø, Arne; Barstad Njærheim, Borghild; Aasen, Roald (NIBIO Rapport;4(114) 2018, Research report, 2018-12)
  Rapporten viser hvordan strømmen av biomasse av husdyrgjødsel går fra bonde til biogassanlegg og hvordan næringsstoffene ivaretas fram til ferdig hygienisert biorest. Selve biogassproduksjonen er bare i liten grad berørt ...
 • Skjøtselsplan for kystlynghei innenfor beiteområdet Borgan nord-øst, Vikna kommune, Trøndelag fylke. 

  Grenne, Synnøve (NIBIO Rapport;5(58) 2019, Research report, 2019-10)
  Denne rapporten presenterer skjøtselsplan for kystlynghei innenfor beiteområdet Borgan nord-øst i Vikna kommune, på oppdrag fra Vikna kommune. Skjøtselsplanen er utarbeidet etter mal for skjøtselsplaner for kystlynghei i ...
 • Lønnsomhet ved grøfterensk etter hogst 

  Kvaalen, Harald (NIBIO Rapport;5(115) 2019, Research report, 2019-10)
  I Norge har store skogarealer tidligere blitt grøftet fordi grunnvannstanden var så høy at den hemmet skogens vekst. Dels er dette myrjord, dels fastmark. Når skogen på slike areal hogges går vegetasjonens vannforbruk mye ...
 • Mat og industri 2001 Status og utvikling i norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri 

  Gudem, Runhild (Mat og industri 2001;1, Research report, 2001)
  År 2000 ble et typisk konsolideringsår for norsk økonomi etter den langvarige høy-konjunkturen som tok slutt i 1998. Bruttonasjonalproduktet (BNP) i alt økte med 2,2 prosent fra 1999 til 2000 og for Fastlands-Norge med 1,8 ...
 • Mat og industri 2000 Status og utvikling i norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri 

  Gudem, Runhild (Mat og industri;1, Research report, 2000)
  Etter seks år med høy økonomisk vekst, var det klare tegn til stagnasjon i norsk økonomi i 1999. Til tross for lav aktivitetsvekst gikk likevel sysselsettingen litt opp. Aktuelle prognoser viser en relativt svak vekst i ...

View more