Select a community to browse its collections.

 • Bruk av RMP-tiltaket «soner for pollinerende insekter» i 2019–2022 

  Stokstad, Grete; Karan, Shivesh (Journal article, 2024)
  Soner for pollinerende insekter i form av striper med blomster langs jordbruksareal, kom inn som et eget tiltak under regionalt miljøtilskudd i landbruket (RMP) i 2019. Hensikten er å bedre levevilkårene for ville pollinerende ...
 • Aksjon pærebrann 2023 -Rapport om overvåkning, kartlegging og bekjempelse av pærebrann 

  Espevig, Knut; Umu, Özgün Candan Onarman; Rossmann, Simeon Lim; Sekse, Marit; Skog, Tor-Einar (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Pærebrann er en plantesykdom forårsaket av bakterien Erwinia amylovora som er regulert i plantehelseforskriften og pærebrannforskriften. Formålet med regelverket og forvaltningen av denne planteskadegjøreren er å forebygge, ...
 • Utprøving av sortsblandinger i bygg i konvensjonelt og økologisk landbruk 

  Grieu, Chloé; Frøseth, Randi Berland; Fossøy, Therese Birkeland; Stürite, Ievina (Others, 2024)
 • Kvantifisering av drågerosjon, effekter av tiltak. 

  Barneveld, Robert; Kværnø, Sigrun; Øygarden, Lillian; Stolte, Jannes (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Drågerosjon er en erosjonsform som antas å være betydelig mange steder. Dråg er grunne og dype forsenkninger/dalsøkk/vannveier i terrenget. Ved nedbør og snøsmelting kan det akkumuleres og strømme vann i drågene, ved tilsig ...
 • Lysets skyggeside – hvordan vegbelysning påvirker insekter 

  Bayr, Ulrike; Johansen, Nina S (Journal article, 2024)
  Lysforurensing har blitt et økende problem mange steder i verden – med uheldige konsekvenser for naturen. De siste årene har internasjonal forskning vist at kunstig belysning kan bidra til nedgang i insektbestander. I et ...

View more