Now showing items 21-21 of 21

    • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Kolstadbekken 2006 

      Selnes, Svein; Eggestad, Hans; Pengerud, Annelene; Ludvigsen, Gro Hege; Bechmann, Marianne; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;2(119) 2007, Research report, 2007-10-30)
      Overvåkingen av Kolstadbekken inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i land-bruket (JOVA) og har pågått siden 1991. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffav-renning.