Now showing items 21-38 of 38

  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2018–2019 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Bøe, Frederik; Stenrød, Marianne (NIBIO Rapport;, Research report, 2020-02)
   Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2019–2020 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Bøe, Frederik; Stenrød, Marianne; Tveiti, Geir (NIBIO-rapport;7(9) 2021, Research report, 2021-01)
   ‘Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2020–2021 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Bøe, Frederik; Tveiti, Geir (NIBIO-rapport;7(25) 2021, Others, 2021-12)
   Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2020–2021 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Bøe, Frederik; Tveiti, Geir (NIBIO-rapport;7(25) 2021, Research report, 2021-12)
   ‘Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
  • Leaching of Five Pesticides of Contrasting Mobility through Frozen and Unfrozen Soil 

   Holten, Roger; Larsbo, Mats; Jarvis, Nicholas; Stenrød, Marianne; Almvik, Marit; Eklo, Ole Martin (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Field and laboratory studies show increased leaching of pesticides through macropores in frozen soil. Fast macropore flow has been shown to reduce the influence of pesticide properties on leaching, but data on these processes ...
  • Nedbørendringer og virkning på jordbruk 

   Greipsland, Inga; Stenrød, Marianne (NIBIO POP;2(4) 2016, Others, 2016-02)
   På grunn av globale klimaendringer er det forventet at nedbøren i Norge vil øke i mengde og intensitet i fremtiden. De forskjellige aspektene ved nedbør, slik som mengde, intensitet, tidspunkt og varighet, kan ha stor ...
  • Pesticide regulatory risk assessment, monitoring, and fate studies in the northern zone: recommendations from a Nordic-Baltic workshop 

   Stenrød, Marianne; Almvik, Marit; Eklo, Ole Martin; Gimsing, Anne Louise; Holten, Roger; Künnis-Beres, Kai; Larsbo, Mats; Putelis, Linas; Siimes, Katri; Turku, Inara; Uusi-Kämppä, Jaana (Journal article, 2016)
  • Plantevernmidler i miljøet i jordbruket i Norge 

   Almvik, Marit; Eklo, Ole Martin; Stenrød, Marianne; Nyborg, Åge Arild; Hole, Halvard (NIBIO POP;2(27)2016, Others, 2016-08)
   Hvor raskt plantevernmiddelet brytes ned i jord og vann, hvor hardt det bindes til jord og hvor raskt det kan transporteres til grunnvann og overflatevann er noen av spørsmålene som må besvares når risikoen for spredning ...
  • Plantevernmidler i vann - miljørisiko 

   Stenrød, Marianne; Lode, Olav; Holen, Børge (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Det er et mål at kjemiske plantevernmidler i størst mulig grad skal forsvinne fra det biologiske systemet når de har hatt sin tilsiktede virkning på skadegjørere. De skal dermed ikke finnes igjen i mengder av betydning i ...
  • Plantevernmidler i vann – Miljørisiko 

   Lode, Olav; Stenrød, Marianne; Holen, Børge (Bioforsk TEMA;5(10) 2010, Research report, 2010)
   Det er et mål at kjemiske plantevernmidler i størst mulig grad skal forsvinne fra det biologiske systemet når de har hatt sin tilsiktede virkning på skadegjørere. De skal dermed ikke finnes igjen i mengder av betydning i ...
  • Punktkilder av plantevernmidler - Kartlegging, risikovurdering og mulige tiltak. Sluttrapport 

   Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin; Bolli, Randi; Romstad, Eirik (Bioforsk rapport;8(101) 2013, Research report, 2013-08-12)
   De senere år har det blitt større oppmerksomhet rundt behovet for å redusere risikoen knyttet til tap av plantevernmidler fra punktkilder. Hovedmålet for prosjektet var å klarlegge behov og mulige metoder for å redusere ...
  • Redusert jordarbeiding og glyfosat. En sammenstilling av norske og internasjonale forsknings- og overvåkingsresultater, samt en småskala feltstudie av avrenning av glyfosat ved ulik jordarbeiding. 

   Stenrød, Marianne; Ludvigsen, Gro Hege; Riise, Gunnhild; Lundekvam, Helge; Almvik, Marit; Tørresen, Kirsten; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;2(145) 2007, Research report, 2007-12-18)
   Denne rapporten gir et innblikk i ulike aspekter knyttet til jordarbeiding, bruk av plantevernmiddelet glyfosat og risiko for tap av glyfosat ved overflateavrenning og utlekking gjennom jordprofilet. Vi har valgt å illustrere ...
  • Redusert jordarbeiding og konsekvenser for plantevern 

   Tørresen, Kirsten; Hofgaard, Ingerd; Netland, Jan; Brandsæter, Lars Olav; Brodal, Guro; Elen, Oleif; Ficke, Andrea; Almvik, Marit; Bolli, Randi; Stenrød, Marianne; Strand, Einar (Bioforsk rapport;7(58) 2012, Research report, 2012-12-31)
   Plogen har tradisjonelt vært viktig for å få et godt såbed, for innblanding av halmrester og gjødsel i jorda, og for god bekjemping av ugras og sjukdommer. Redusert jordarbeiding uten bruk av plogen, gir imidlertid store ...
  • Risikoreduksjon av bruk av plantevernmidler – En samfunnsmessig konsekvensanalyse 

   Refsgaard, Karen; Veidal, Asbjørn; Netland, Jan; Stenrød, Marianne (NILF Rapport;2006-5, Research report, 2006-05)
   Formålet med dette prosjektet har vært å vurdere kostnadseffektive strategier å redusere skadevirkninger på helse og miljø som bruk av plantevernmidler medfører. Bakgrunnen for prosjektet er skissert i Landbruks- og ...
  • The effect of freezing and thawing on water flow and MCPA leaching in partially frozen soil 

   Holten, Roger; Bøe, Frederik; Almvik, Marit; Katuwal, Sheela; Stenrød, Marianne; Larsbo, Mats; Jarvis, Nicholas; Eklo, Ole Martin (Journal article; Peer reviewed, 2018-11-13)
   Limited knowledge and experimental data exist on pesticide leaching through partially frozen soil. The objective of this study was to better understand the complex processes of freezing and thawing and the effects these ...
  • Ugrasmidlet glyfosat - faktorer som påvirker transport fra jord til bekkevann. 

   Stenrød, Marianne; Norheim Bøe, Frederik (NIBIO-rapport;7(210) 2021, Others, 2021-11)
   Glyfosat er et hyppig brukt ugrasmiddel i konvensjonelt jordbruk og særlig til sprøyting i stubb etter høsting av kulturen når man dyrker med redusert/plogfri eller utsatt jordarbeiding. I november 2017 fikk glyfosat fornyet ...
  • Verdsetting av reguleringen av norsk plantehelse fra et miljømessig, økonomisk og sosialt perspektiv: Regulering og overvåking av import, plantevernmidler og mykotoksiner 

   Milford, Anna Birgitte; Børve, Jorunn; Hatteland, Bjørn Arild; Stenrød, Marianne; Veggeland, Frode; Veidal, Asbjørn; Brodal, Guro (NIBIO-rapport;7(75) 2021, Research report, 2021-04)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra prosjektet «Valuation of the Norwegian plant health regime from an environmental, economic and social perspective (PlantValue)», som ble finansiert av Forskningsrådet gjennom en ...
  • Årsrapport 2019 fra JOVA-programmet. Driftsmessig oppsummering. 

   Hauken, Marit; Stenrød, Marianne; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Bøe, Frederik; Maurset, Marie Uhlen (NIBIO Rapport;6(66) 2020, Research report, 2020-04)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) overvåker avrenning av jord,næringsstoffer og plantevernmidler i et utvalg av norske jordbruksområder. Formålet er å dokumentere miljøeffekter av jordbruksdrift gjennom ...