Now showing items 21-40 of 47

  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2011 

   Pedersen, Rikard; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Greipsland, Inga; Stenrød, Marianne; Fystro, Gustav; Selnes, Svein; Riley, Hugh; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge (Bioforsk rapport;8(99) 2013, Research report, 2013-08-12)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) overvåker jordbruksdominerte nedbørfelt over hele landet, og rapporterer årlige overvåkingsresultater for det enkelte nedbørfelt i form av feltrapporter. De overvåkede ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2012 

   Pedersen, Rikard; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Greipsland, Inga; Stenrød, Marianne; Fystro, Gustav; Riley, Hugh; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill-Iren; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge; Selnes, svein (Bioforsk rapport;9(75) 2014, Research report, 2014-05-12)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) overvåker jordbruksdominerte nedbørfelt over hele landet, og rapporterer årlige overvåkingsresultater for det enkelte nedbørfelt i form av feltrapporter. De overvåkede ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2013 

   Pedersen, Rikard; Øgaard, Anne K. Falk; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Greipsland, Inga; Stenrød, Marianne; Fystro, Gustav; Selnes, Svein; Riley, Hugh; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge (Bioforsk rapport;10(73) 2015, Research report, 2015-06-18)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet på grunnlag av data fra overvåkingsfelt som inngår i programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). De ulike feltene rapporteres i hver ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2021/2022 

   Bechmann, Marianne; Dreyer, Lill; Lang, Kathinka; Stenrød, Marianne; Bøe, Frederik; Eggestad, Hans Olav; Isidorova, Anastasija; Ugstad, Hanne; Riley, Hugh; Selnes, Svein; Mæland, Therese; Molversmyr, Åge (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av NIBIO divisjon for miljø og naturressurser og gjennomføres i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse, flere av forskningsstasjonene i NIBIO ...
  • Jordarbeiding og avrenning av glyfosat - Analyse av resultater fra Kjelle ruteforsøk 

   Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin (NIBIO-rapport;7(209) 2021, Others, 2021-12)
   Denne rapporten omfatter en analyse av avrenningsdata fra feltforsøk gjennom fire agrohydrologiske år (mai 2014- april 2018) ved Kjelle videregående skole. Analysen har sett på ulik jordarbeiding og effekten på avrenning ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2018–2019 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Bøe, Frederik; Stenrød, Marianne (NIBIO Rapport;, Research report, 2020-02)
   Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2019–2020 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Bøe, Frederik; Stenrød, Marianne; Tveiti, Geir (NIBIO-rapport;7(9) 2021, Research report, 2021-01)
   ‘Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2020–2021 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Bøe, Frederik; Tveiti, Geir (NIBIO-rapport;7(25) 2021, Others, 2021-12)
   Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2020–2021 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Bøe, Frederik; Tveiti, Geir (NIBIO-rapport;7(25) 2021, Research report, 2021-12)
   ‘Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2021–2022 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Bøe, Frederik; Havranek, Ivo; Stenrød, Marianne; Tveiti, Geir (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
  • Leaching of Five Pesticides of Contrasting Mobility through Frozen and Unfrozen Soil 

   Holten, Roger; Larsbo, Mats; Jarvis, Nicholas; Stenrød, Marianne; Almvik, Marit; Eklo, Ole Martin (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Field and laboratory studies show increased leaching of pesticides through macropores in frozen soil. Fast macropore flow has been shown to reduce the influence of pesticide properties on leaching, but data on these processes ...
  • Nedbørendringer og virkning på jordbruk 

   Greipsland, Inga; Stenrød, Marianne (NIBIO POP;2(4) 2016, Others, 2016-02)
   På grunn av globale klimaendringer er det forventet at nedbøren i Norge vil øke i mengde og intensitet i fremtiden. De forskjellige aspektene ved nedbør, slik som mengde, intensitet, tidspunkt og varighet, kan ha stor ...
  • Pesticide regulatory risk assessment, monitoring, and fate studies in the northern zone: recommendations from a Nordic-Baltic workshop 

   Stenrød, Marianne; Almvik, Marit; Eklo, Ole Martin; Gimsing, Anne Louise; Holten, Roger; Künnis-Beres, Kai; Larsbo, Mats; Putelis, Linas; Siimes, Katri; Turku, Inara; Uusi-Kämppä, Jaana (Journal article, 2016)
  • Pesticide residues in food from Asia on the Norwegian market and the importance of efficient screening methods for pesticides 

   Almvik, Marit; Lang, Kathinka; Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe; Stenrød, Marianne; Fernández-Alba, Amadeo R.; Qiu, Jing; Liu, Xingang (Journal article, 2023)
  • Plantevernmidler i etanol fra insektfeller (Malaisefeller) i semi-naturlig mark; Relevans for å vurdere påvirkning av miljøgifter på insektfunn 

   Stenrød, Marianne; Klingen, Ingeborg; Hatteland, Bjørn Arild; Bayr, Ulrike; Dramstad, Wenche; Odenmarck, Sven R. (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Her presenteres resultater fra en undersøkelse av forekomst av miljøgifter/ plantevernmidler ekstrahert fra insekter samlet i Malaisefeller i den løpende nasjonale insektovervåkingen. Undersøkelsen er gjennomført av NIBIO ...
  • Plantevernmidler i miljøet i jordbruket i Norge 

   Almvik, Marit; Eklo, Ole Martin; Stenrød, Marianne; Nyborg, Åge Arild; Hole, Halvard (NIBIO POP;2(27)2016, Others, 2016-08)
   Hvor raskt plantevernmiddelet brytes ned i jord og vann, hvor hardt det bindes til jord og hvor raskt det kan transporteres til grunnvann og overflatevann er noen av spørsmålene som må besvares når risikoen for spredning ...
  • Plantevernmidler i vann - miljørisiko 

   Stenrød, Marianne; Lode, Olav; Holen, Børge (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Det er et mål at kjemiske plantevernmidler i størst mulig grad skal forsvinne fra det biologiske systemet når de har hatt sin tilsiktede virkning på skadegjørere. De skal dermed ikke finnes igjen i mengder av betydning i ...
  • Plantevernmidler i vann – Miljørisiko 

   Lode, Olav; Stenrød, Marianne; Holen, Børge (Bioforsk TEMA;5(10) 2010, Research report, 2010)
   Det er et mål at kjemiske plantevernmidler i størst mulig grad skal forsvinne fra det biologiske systemet når de har hatt sin tilsiktede virkning på skadegjørere. De skal dermed ikke finnes igjen i mengder av betydning i ...
  • Probabilistic risk assessment of pesticides under future agricultural and climate scenarios using a bayesian network 

   Mentzel, Sophie; Grung, Merete; Holten, Roger; Tollefsen, Knut-Erik; Stenrød, Marianne; Moe, S. Jannicke (Peer reviewed; Journal article, 2022-09-15)
   The use of Bayesian networks (BN) for environmental risk assessment has increased in recent years as they offer a more transparent way to characterize risk and evaluate uncertainty than the traditional risk assessment ...
  • Punktkilder av plantevernmidler - Kartlegging, risikovurdering og mulige tiltak. Sluttrapport 

   Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin; Bolli, Randi; Romstad, Eirik (Bioforsk rapport;8(101) 2013, Research report, 2013-08-12)
   De senere år har det blitt større oppmerksomhet rundt behovet for å redusere risikoen knyttet til tap av plantevernmidler fra punktkilder. Hovedmålet for prosjektet var å klarlegge behov og mulige metoder for å redusere ...