Now showing items 21-40 of 48

  • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Nordland 2015 

   Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;6(92) 2020, Research report, 2020-06)
   Rapporten dokumenterer innsamlede data fra vervåkingsprogrammet 3Q for Nordland. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
  • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Norge 

   Stokstad, Grete (NIBIO rapport;6(142) 2020, Research report, 2020-11)
   Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Norge. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. Rapporten ...
  • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Oppland, 2011. 

   Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;5(7) 2019, Research report, 2019-01)
   Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Oppland. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
  • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Rogaland, 2013. 

   Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;5(107) 2019, Research report, 2019-10)
   Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Rogaland. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
  • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Sogn og Fjordane, 2010. 

   Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;5(108) 2019, Research report, 2019-10)
   Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Sogn og Fjordane. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
  • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Troms, 2013. 

   Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;, Research report, 2019-10)
   Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Troms. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. Rapporten ...
  • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Trøndelag 2010 

   Stokstad, Grete (NIBIO-rapport;6(181) 2020, Research report, 2020-12)
   Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Trøndelag. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
  • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Vestfold og Telemark 2010 

   Stokstad, Grete (NIBIO rapport;6(176) 2020, Research report, 2020-12)
   Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Vestfold og Telemark. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred ...
  • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Østfold, 2010 

   Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;, Research report, 2018)
   Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Østfold. Det er samlet inn data om jordbruksarealet i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter buffersone. Rapporten ...
  • The look of agricultural landscapes – How do non-crop landscape elements contribute to visual preferences in a large-scale agricultural landscape? 

   Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche (Peer reviewed; Journal article, 2020-04-27)
   Efficiency in agricultural food production has long been in focus and this has affected the spatial structure of agricultural land use. One outcome has been extensive criticism based on a wide range of negative consequences, ...
  • Mer leiejord betyr økt gjengroing i nord 

   Stokstad, Grete; Puschmann, Oskar (Glimt fra Skog og landskap;02/10, Others, 2010)
   I Nordland, Troms og Finnmark er det betydelig mer areal som gror igjen knyttet til eiendommer hvor jordbruksareal kun blir leid ut, enn på eiendommer som drives av egne eiere. Forskjellen mellom ”eid jord” og ”leid jord” ...
  • Miljøvirkemidler som virker - erfaringer fra landbruket i Europa 

   Blumentrath, Christina; Stokstad, Grete; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (Journal article, 2015)
   Hvordan nås målene knyttet til biodiversitet, kulturminner, landskap og rekreasjon andre steder i Europa? Det har vi sett på ved å samle informasjon og erfaringer fra Østerrike, Bayern (Tyskland), Frankrike, Wales ...
  • Nedbygging av jordbruksareal 

   Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;09/2012, Others, 2012)
   Utviding av tun, boligbebyggelse og andre typer bygninger beslaglegger over en fem års periode langt mer jordbruksareal enn det som blir bygd ned av nye veier.
  • Nedlegging av jordbruksdrift og jordbruksarealer i Nord-Norge 

   Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;03/10, Others, 2010)
   Antallet aktive bruk i Nord-Norge synker, men størstedelen av jorda holdes i hevd ved at drifta overtas av andre bruk. Men hvilke faktorer er det som avgjør om et areal drives videre eller går helt ut av produksjon?
  • Overvåking av jordbrukets kulturlandskap 

   Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;2(34) 2016, Others, 2016-11)
   Jordbrukslandskapet er et resultat av jordbruksdrifta i dag og tidligere. Dette er også hverdagslandskapet for mange mennesker og er viktig for friluftsliv og rekreasjon. En rekke ulike arter har sine leveområder i ...
  • Sau på inngjerda areal i Østfold 

   Hegrenes, Agnar; Stokstad, Grete; Asheim, Leif Jarle; Vennesland, Birger (NIBIO POP;5(6) 2019, Journal article, 2019-03)
   Hold av sau på innmarksbeite innenfor ulvesona kan være krevende. Likevel har sauetallet vært økende siste åra. Vi har snakket med sauebønder i Østfold om muligheter og utfordringer ved å drive med sau i fylket.
  • Status og endringer i jordbrukslandskapet i Buskerud, Østfold, Akershus og Oslo 

   Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;6(26) 2020, Research report, 2020-03)
   Rapporten dokumenterer status og endringer i jordbrukslandskapet innen (de tidligere) fylkene Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud. I tillegg til å presentere tall for fylker eller hele regionen ser vi på endringer i forhold ...
  • Status og endringer i jordbrukslandskapet. Østlandets lavlandsbygder og Østlandets skogstrakter 

   Stokstad, Grete; Pedersen, Christian (NIBIO RAPPORT;3(146) 2017, Research report, 2018-03-01)
   Rapporten tar for endring og status i jordbrukets kulturlandskap på Østlandet først og fremst etter 2005. Utviklingen i lavlandsbygdene på Østlandet og skogstraktene på Østlandet er sammenlignet. Områdene har hatt noe ulik ...
  • Status og utvikling i jordbrukets kulturlandskap i Nordland, Troms og Finnmark 

   Puschmann, Oskar; Stokstad, Grete (Rapport fra Skog og landskap;06/2010, Research report, 2010)
   Denne rapporten tar for seg status og utvikling i jordbrukets kulturlandskap i Nordland, Troms og Finnmark. Den er en del av rapporteringen fra det nasjonale programmet for Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets ...
  • Status og utvikling i jordbrukets kulturlandskap. Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 

   Stokstad, Grete; Puschmann, Oskar (Rapport fra Skog og landskap;13/2012, Research report, 2012)
   Tema for denne rapporten er tilstand og endringer i jordbrukets kulturlandskap i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Rapporten består av et kort sammendrag og en mer detaljert del hvor det i større grad ...