• Lukkede hogster - produksjon, foryngelse og økonomi 

      Granhus, Aksel; Ødegård, Erik; Bergseng, Even; Bergsaker, Erling (NIBIO-rapport;7(148) 2021, Research report, 2021-08)
      Denne rapporten sammenstiller resultater fra prosjektet «Lukket hogst – hvor godt har det fungert?». Hovedfokuset har vært å analysere i hvilken grad uttaksstyrke og ulike bestandskarakteristika bidrar til å forklare ...