• Skjøtselsplan og bevaringsmål for Ørin naturreservat, Verdal kommune, Nord-Trøndelag 

      Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Thingstad, Per Gustav; Ødegaard, Frode; Falkdalen, Ulla (Bioforsk rapport;6(110) 2011, Research report, 2011-10-31)
      Rapporten gir forslag til skjøtselsplan for Ørin naturreservat i Verdal kommune, Nord-Trøndelag. Området ble vernet som et spesialområde for tindvedkratt og strandeng i 1993. Ørin naturreservat har internasjonal Ramsar-status ...