• Helikoptertopping og -kvisting av trær langs kraftlinjer 

   Solberg, Svein; Solheim, Halvor; Bergseng, Even; Innes, Harold Mc (Journal article, 2018-06)
   Kapping og beskjæring av tretopper langs kraftlinjer med sag fra helikopter reduserer risikoen for trefall på kraftlinja og kan være et kostnadseffektivt tiltak med få ulemper for skogeier. Topping eller kvisting med ...
  • Skjøtselsbelter i ungskog langs kraftlinjer 

   Bergseng, Even; Solberg, Svein; Innes, Harold Mc (Journal article, 2018-06)
   Mange steder langs kraftlinjene står skogen i dag upleid og tett, og med liten styrke til å tåle vind og snø utgjør den en betydelig risiko for trefall på linjene. Ett av tiltakene for å redusere denne risikoen er å etablere ...