• Precision-regulation of tree growth and crop loads in apple 

      Maas, Frank; Myren, Gaute; Meland, Mekjell (NIBIO-rapport;7(45) 2021, Research report, 2021-03)
      Denne rapporten omhandlar resultat frå feltforsøk med epletre i vekstsesongane 2016 - 2020 ved NLR Viken i Lier og NIBIO Ullensvang. Føremålet med dette prosjektet var å stimulera til auka produksjon av norske eple med god ...