• Comparison of pheromone traps for monitoring of the European spruce bark beetle 

   Galko, Juraj; Økland, Bjørn; Nikolov, Christo; Rell, Slavomír; Kunca, Andrej (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2013, Research report, 2013)
   Six trap models were compared with respect to their ability to capture European spruce bark beetles and technical details in handling and use. All trap models proved to be efficient and gave high captures of beetles during ...
  • Complex responses of global insect pests to climate warming 

   Lehmann, Philipp; Ammunet, Tea; Barton, Madeleine; Battisti, Andrea; Eigenbrode, Sanford D.; Jepsen, Jane Uhd; Kalinkat, Gregor; Neuvonen, Seppo; Niemela, Pekka; Terblanche, John s.; Økland, Bjørn; Björkman, Christer (Peer reviewed; Journal article, 2020-02-03)
   Although it is well known that insects are sensitive to temperature, how they will be affected by ongoing global warming remains uncertain because these responses are multifaceted and ecologically complex. We reviewed the ...
  • Draft pest risk assessment report on the small spruce bark beetle, Ips amitinus 

   Økland, Bjørn; Skarpaas, Olav (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;10/2008, Research report, 2008)
   The current report is a background for a Pest Risk Assessment (PRA) of the bark beetle species Ips amitinus in the PRA area of Norway, following the International Standards for Phytosanitary Measures ISPM 11 (FAO 2004). ...
  • Fra en til to generasjoner granbarkbille i Norge? Statusanalyse med data fra klekking og barkbilleovervåkingen. 

   Økland, Bjørn; Lange, Holger; Krokene, Paal; Buran, Rolf; Finne, Ellen A. (NIBIO-rapport;7(106) 2021, Research report, 2021-06)
   Overgang fra en til to generasjoner av stor granbarkbille med varmere klima vil kunne øke mengden av skader i norske skoger på grunn av to angrepsperioder. Sommertemperaturene i Norge har vært økende siden 1970-tallet og ...
  • Fra en til to generasjoner granbarkbille i Norge? Statusanalyse med data fra klekking og barkbilleovervåkingen. 

   Økland, Bjørn; Lange, Holger; Krokene, Paal; Buran, Rolf; Finne, Ellen A. (NIBIO-rapport;7(106) 2021, Research report, 2021-06)
   Overgang fra en til to generasjoner av stor granbarkbille med varmere klima vil kunne øke mengden av skader i norske skoger på grunn av to angrepsperioder. Sommertemperaturene i Norge har vært økende siden 1970-tallet og ...
  • Granbarkbillen Registrering av bestandsstørrelsene i 2021 

   Økland, Bjørn; Krokene, Paal; Beachell, Andreas Myki (NIBIO Rapport;7(173) 2021, Research report, 2021-11)
   Nivået av granbarkbiller er økende for alle fylker i 2021, med unntak av Vest-Agder. Vestfold øker mest og har i år over 20 000 biller per felle i snitt, men billenivået er bare 69 % av nivået ved slutten av utbruddet på ...
  • Granbarkbillen – levevis, skader og mottiltak 

   Krokene, Paal; Gohli, Jostein; Økland, Bjørn (Journal article, 2023)
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsen i 2006 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro; Halvorsen, Ingermari; Christiansen, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;4/06, Research report, 2006)
   Bestanden av granbarkbillen viser en økende trend på Østlandet og i Trøndelag etter en periode med relativt lave nivåer i foregående år. Økningen kan ha sammenheng med en uvanlig god vekstsesong. I noen områder kan tidligere ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2007 

   Økland, Bjørn; Christiansen, Erik; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2007, Research report, 2007)
   Barkbillebestandene i Trøndelag og Nordland har vist en økende trend fram til i år og vil trolig øke ytterligere etter den varme sommeren i 2007. Nivået i disse fylkene er for tiden blant de høyeste i landet, og i ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2008 

   Økland, Bjørn; Christiansen, Erik; Wollebæk, Gro; Krokene, Paal (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;21/2008, Research report, 2008)
   Økningen i barkbillebestandene siden 2002 fortsetter. Alle fylker unntatt ett viser oppgang i 2008; og noen fylker på Østlandet har nær en fordobling fra fjoråret. Økningen settes i sammenheng med de varme somrene, hvor ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2009 

   Økland, Bjørn; Christiansen, Erik; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;21/2009, Research report, 2009)
   Barkbillenivået i Trøndelag og Nordland har vært økende siden 2002 og er nå høyere eller like høyt som flere fylker i Sør-Norge. En kombinasjon av store vindfellinger og enda høyere temperaturer i fremtiden kan tenkes å ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2010 

   Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Christiansen, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;21/2010, Research report, 2010)
   Etter en økning av barkbillenivået over flere år viser fellefangstene for 2010 en gjennomgående nedgang for hele landet. Dette kan trolig forklares med en våtere og kjøligere sesong sammenlignet med de foregående årene. ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2011 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro; Christiansen, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;23/2011, Research report, 2011)
   Også i 2011 viser fangstene av granbarkbiller en generell nedgang. Fram til 2009 hadde billebestanden økt gjennom en årrekke, men deretter snudde utviklingen. Nedgangen kan ses i sammenheng med sommerværet, som har vært ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2012 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;13/2012, Research report, 2012)
   De fleste fylkene i Norge har hatt synkende barkbillenivå i de siste årene og viser også en nedgang i 2012. Nedgangen skyldes trolig at en våt og kjølig sommer har virket negativt på billenes flukt og formering, men også ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2013 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;06/2013, Research report, 2013)
   Sesongen 2013 viser en nedgang i billefangstene sammenlignet med forrige år. Nedgangen for de fleste områdene skyldes trolig at en våt og kjølig sommer har gitt ugunstige betingelser for billenes flukt og formering, men ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2014 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2014)
   Etter flere år med en nedadgående trend ser vi en generell økning i barkbillefangstene i 2014. Denne økningen settes i sammenheng med at denne sommeren har vært tørr og varm, fordi høy temperatur og lite nedbør på forsommeren ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2015 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro (NIBIO RAPPORT;1(42), Others, 2015-12-02)
   Etter flere år med nedgang i billefangstene viser både fjorårets og årets fellefangster økning. Økningen i 2015 kan ha sammenheng med mange overvintrende biller etter den varme og tørre sommeren i fjor. Økningen i 2015 ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2016 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro (NIBIO Rapport;2(129) 2016, Research report, 2016-11-25)
   Den generelle økning i barkbillefangstene som vi har sett de siste årene fortsetter også i 2016. Økningen var mest markert i Midt-Norge og Nord-Norge, mens mye nedbør trolig har begrenset flukt og formering for billene på ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2017 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro (NIBIO RAPPORT;3(147) 2017, Research report, 2017-12-06)
   Nord-Trøndelag og Oppland var de eneste fylkene med økning av fangstverdiene fra 2016 til 2017. Trøndelag hadde blant de høyeste fangstverdier i landet i 2017 til tross for sin nordlige beliggenhet, og lokale nye angrep i ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2018 

   Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro (NIBIO Rapport;4(153) 2018, Research report, 2018)
   Nivået av granbarkbiller er forhøyet etter en svært varm og tørr sommer. På Sør- og Østlandet hadde de fleste fylkene en moderat økning i den gjennomsnittlige fangsten av barkbiller per felle. I Nord- Trøndelag og Nordland ...