• Kartlegging for pospiviroid i 2011 

      Spetz, Carl; Øystein, Ruden; Blystad, Dag-Ragnar (Bioforsk rapport;7(39) 2012, Research report, 2012-02-10)
      Det ble våren 2011 igangsatt et overvåkingsprogram for viroider i prydplanter i søtvierfamilien. Det ble analysert i alt 158 prøver av ulike arter og sorter. Prøvene ble først analysert med en PCRmetode som påviser alle ...