• Askeskuddsjuke, årsak og biologi 

   Solheim, Halvor; Børja, Isabella; Nagy, Nina; Timmermann, Volkmar; Hietala, Ari (NIBIO POP;3(2) 2017, Others, 2017-02)
   Askeskuddsjuke forårsakes av en liten sopp, Hymenoscyphus fraxineus, på norsk kalt askeskuddbeger. Sjukdommen har i løpet av kort tid spredd seg over store deler av Europas askeskoger. Soppen er en fremmed art som trolig ...
  • Belowground Biodiversity Relates Positively to Ecosystem Services of European Forests 

   Bakker, Mark R.; Brunner, Ivano; Ashwood, Francis; Bjarnadottir, Brynhildur; Bolger, Tom; Børja, Isabella; Carnol, Monique; Cudlin, Pavel; Dalsgaard, Lise; Erktan, Amandine; Godbold, Douglas; Kraigher, Hojka; Meier, Ina C.; Merino-Martín, Luis; Motiejunaite, Jurga; Mrak, Tanja; Oddsdóttir, Edda S.; Ostonen, Ivika; Pennanen, Taina L.; Püttsepp, Ülle; Suz, Laura M.; Vanguelova, Elena I.; Vesterdal, Lars; Soudzilovskaia, Nadejda A. (Journal article; Peer reviewed, 2019-03-19)
   Biodiversity of ecosystems is an important driver for the supply of ecosystem services to people. Soils often have a larger biodiversity per unit surface area than what can be observed aboveground. Here, we present what ...
  • Diplodia sapinea – en ny skadegjører på furu 

   Pettersson, Martin; Fløistad, Inger; Børja, Isabella; Hietala, Ari Mikko; Talgø, Venche (NIBIO POP;6(24) 2020, Journal article, 2020-05)
   Soppen Diplodia sapinea er en nylig oppdaget skadegjører på furu i Norge og andre nordiske land. Soppen kan skade både frø, småplanter og større trær. Soppen er relativt varmekjær og har tidligere stort sett gjort skade ...
  • Effects of mild drought on the morphology of sun and shade needles in 20-year-old Norway spruce trees 

   Gebauer, Roman; Volařík, Daniel; Urban, Josef; Børja, Isabella; Nagy, Nina Elisabeth; Eldhuset, Toril Drabløs; Krokene, Paal (Journal article; Peer reviewed, 2019-02-28)
   Several studies have looked at how individual environmental factors influence needle morphology in conifer trees, but interacting effects between drought and canopy position have received little attention. In this study, ...
  • Fungal diversity and seasonal succession in ash leaves infected by the invasive ascomycete Hymenoscyphus fraxineus 

   Cross, Hugh; Sønstebø, Jørn Henrik; Nagy, Nina Elisabeth; Timmermann, Volkmar; Solheim, Halvor; Børja, Isabella; Kauserud, Håvard; Carlsen, Tor; Rzepka, Barbara; Wasak, Katarzyna; Vivian-Smith, Adam; Hietala, Ari Mikko (Journal article; Peer reviewed, 2017-01-12)
   High biodiversity is regarded as a barrier against biological invasions. We hypothesized that the invasion success of the pathogenic ascomycete Hymenoscyphus fraxineus threatening common ash in Europe relates to differences ...
  • Grantørkeprosjektet. Sluttrapport 

   Solberg, Svein; Andreassen, Kjell; Antón-Fernández, Clara; Børja, Isabella; Čermák, Jan; Dalsgaard, Lise; Eklundh, Lars; Garcia, Monica; Gessler, Arthur; Godbold, Douglas L.; Hentschel, Rainer; Kayler, Zachary; Madsen, Palle; Nadezhdina, Nadezhda; Rosner, Sabine; Světlík, Jan; Tollefsrud, Mari Mette; Tveito, Ole Einar; Øyen, Bernt-Håvard (Rapport fra Skog og landskap;22/2013, Research report, 2013)
   Grantørkeprosjektet har fokusert på tørkeproblemer på gran i lavlandet på Østlandet. Toppskranting og avdøing har forekommet på enkelte lokaliteter i veksterlige granbestand i hkl 3-4. Gjentatte befaringer av slike skader ...
  • Hydraulic and mechanical dysfunction of Norway spruce sapwood due to extreme summer drought in Scandinavia 

   Rosner, Sabine; Gierlinger, Notburga; Klepsch, Matthias; Karlsson, Bo; Evans, Rob; Lundqvist, Sven-Olof; Svetlik, Jan; Børja, Isabella; Dalsgaard, Lise; Andreassen, Kjell; Solberg, Svein; Jansen, Steven (Journal article; Peer reviewed, 2017-12-22)
   Projected climate change scenarios such as frequently occurring dry summer spells are an enormous threat to the health of boreal conifer forests. We identified visible features indicating wood with tracheids predisposed ...
  • Import av tømmer og andre treprodukter som innførselvei for fremmede insekter, sopp og planter - trendanalyse av importstatistikk 

   Økland, Bjørn; Børja, Isabella; Often, Anders; Solheim, Halvor; Flø, Daniel (Rapport fra Skog og landskap;10/2012, Research report, 2012)
   Import av tømmer og andre treprodukter kan bringe fremmede arter av insekter, sopp og planter som kan gi store skadeeffekter om de etableres i Norge. I verden kan det vises til flere eksempler på at import av nye arter med ...
  • Kalking i furuskog gjenspeiles i sopp 35 år senere 

   Børja, Isabella; Nilsen, Petter (Glimt fra Skog og landskap;07/08, Others, 2008)
  • Karbondynamikk ved ulike hogstformer og avvirkningsstrategier. En litteraturstudie med fokus på Oslo kommuneskog. 

   Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Søgaard, Gunnhild; Andreassen, Kjell; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Kjønaas, O. Janne; Stokland, Jogeir Nicolai (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2015)
   Basert på en litteraturgjennomgang har vi vurdert konsekvenser av ulike hogstformer (flatehogst og lukket hogst med vekt på bledningshogst og konvertering av ensaldret skog til sjiktet skogstruktur egnet for bledning) samt ...
  • Phytopthora alni forårsaker sjukdom på or (Alnus spp) i Norge 

   Strømeng, Gunn; Brurberg, May Bente; Herrero, Maria; Couanon, Willy; Stensvand, Arne; Børja, Isabella; Talgø, Venche (Bioforsk TEMA;7(12) 2012, Research report, 2012)
   Tidlig på våren i 2012 ble det observert døde og døende trær av gråor i vannkanten langs Årungen i Ås kommune (Akershus). På stammene var det tjærefargede flekker, et symptom som gjerne forbindes med angrep av plantepa¬togene ...
  • Progression of Ash Dieback in Norway Related to Tree Age, Disease History and Regional Aspects 

   Timmermann, Volkmar; Nagy, Nina Elisabeth; Hietala, Ari Mikko; Børja, Isabella; Solheim, Halvor (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Ash dieback, caused by the ascomycete Hymenoscyphus fraxineus, has been spreading throughout Europe since the early 1990s, threatening European ash at a continental scale. Little is known about the development of the disease ...
  • Propagule pressure build-up by the invasive Hymenoscyphus fraxineus following its introduction to an ash forest inhabited by the native Hymenoscyphus albidus. 

   Hietala, Ari Mikko; Børja, Isabella; Solheim, Halvor; Nagy, Nina Elisabeth; Timmermann, Volkmar (Journal article; Peer reviewed, 2018-07-30)
   Dieback of European ash, caused by the ascomycete Hymenoscyphus fraxineus originating from Asia, has rapidly spread across Europe, and is threatening this keystone tree at a continental scale. High propagule pressure is ...
  • Quantifying fungi in logging residues with real-time PCR 

   Alfredsen, Gry; Børja, Isabella; Filbakk, Tore; Fossdal, Carl Gunnar (Chapter, 2011)
   Logging residues, branches and treetops after logging, were considered in the past as unsalable portions of the felled trees and remained on the landing. Currently, logging residues are harvested, stored in piles for ...
  • The Relationship between Fungal Diversity and Invasibility of a Foliar Niche—The Case of Ash Dieback 

   Agan, Ahto; Drenkhan, Rein; Adamson, Kalev; Tedersoo, Leho; Solheim, Halvor; Børja, Isabella; Matsiakh, Iryna; Timmermann, Volkmar; Nagy, Nina Elisabeth; Hietala, Ari Mikko (Peer reviewed; Journal article, 2020-08-26)
   European ash (Fraxinus excelsior) is threatened by the invasive ascomycete Hymenoscyphus fraxineus originating from Asia. Ash leaf tissues serve as a route for shoot infection but also as a sporulation substrate for this ...
  • Risiko for import av fremmede arter og brudd på tømmerforordningen – trendanalyse av importstatistikk for tømmer og treprodukter 

   Økland, Bjørn; Børja, Isabella; Solheim, Halvor; Rahlf, Johannes; Fløistad, Inger (NIBIO Rapport;5(69) 2019, Research report, 2019)
   Hvert år importeres det store mengder av tømmer og treprodukter til Norge fra ulike land og verdensdeler. Uten tilstrekkelig årvåkenhet kan import av noen trevarer resultere i at det innføres fremmede arter av insekter, ...
  • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2018 The state of health of Norwegian forests. Results from the national forest damage monitoring 2018 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Brurberg, May Bente; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Flø, Daniel; Jepsen, Jane Uhd; Kvamme, Torstein; Nordbakken, Jørn-Frode; Nygaard, Per Holm; Pettersson, Martin; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Talgø, Venche; Vinstad, O.P.L; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport;5(98) 2019, Research report, 2019-09)
   Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
  • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2019 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Beachell, Andreas Myki; Børja, Isabella; Brurberg, May Bente; Clarke, Nicholas; Halvorsen, Rune; Hylen, Gro; Jepsen, Jane Uhd; Perminow, Juliana; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Talgø, Venche; Tollefsrud, Mari Mette; Vindstad, Ole Petter Laksforsmo; Økland, Bjørn; Økland, Tonje; Aas, Wenche (NIBIO rapport;6(119) 2020, Research report, 2020-10)
   Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
  • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2020. 

   Timmermann, Volkmar; Beachell, Andreas Myki; Brurberg, May Bente; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Fløistad, Inger; Hietala, Ari Mikko; Hylen, Gro; Jepsen, Jane Uhd; Nordbakken, Jørn-Frode; Pettersson, Martin; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Talgø, Venche; Vindstad, Ole Petter Laksforsmo; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO-rapport;7(166) 2021, Research report, 2021-10)
   Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
  • Top shoot dieback on Norway spruce seedlings associated with Gremmeniella and Phomopsis 

   Børja, Isabella; Solheim, Halvor; Hietala, Ari Mikko; Fossdal, Carl Gunnar (Aktuelt fra Skogforskningen, Research report, 2006)
   In spring 2002, extensive damage was recorded in southeast Norway on nursery-grown Norway spruce seedlings that had either wintered in nursery cold storage or had been planted out in autumn 2001. The damage was characterised ...