• Apple rootstocks may become infected by Neonectria ditissima during propagation 

   Børve, Jorunn; Kolltveit, Svein André; Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Journal article; Peer reviewed, 2018-07-18)
   Introduction and purpose: The ability of apple rootstocks to become infected by Neonectria ditissima, the cause of European canker, was studied over two years. Materials and methods: Rootstocks B9 and M9 with a size suitable ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2012. Soppmidler 

   Stensvand, Arne; Eikemo, Håvard; Børve, Jorunn; Brodal, Guro; Ficke, Andrea; Elen, Oleif; Herrero, Maria; Dobson, Andrew; Le, Vinh; Razzaghian, Jafar; Abrahamsen, Unni (Bioforsk rapport;7(175) 2012, Research report, 2012-12-21)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av soppmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2014. Soppmidler 

   Brodal, Guro; Dobson, Andrew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria; Le, Vinh Hong; Razzaghian, Jafar; Stensvand, Arne; Abrahamsen, Unni; Børve, Jorunn (Bioforsk rapport;9(181) 2014, Research report, 2014-12-19)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av soppmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2014. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2020. Sopp- og skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard; Asalf, Belachew; Børve, Jorunn; Ficke, Andrea; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Trandem, Nina (NIBIO-rapport;7(33) 2021, Research report, 2021-07)
   Det ble i 2020 utført forsøk mot soppsjukdommer i grønnsaker, potet, plomme, bringebær og korn. I potet ble det gjort forsøk mot tørråte, i plomme mot plommepung og i bringebær mot rust. I korn ble det testet nye ...
  • First Report of Pseudomonas syringae pv. syringae Causing Bacterial Blister Bark on Apple in Norway 

   Perminow, Juliana; Børve, Jorunn; Brurberg, May Bente; Stensvand, Arne (Journal article; Peer reviewed, 2018-08)
  • Forprosjekt: Målretta produksjon av eple til sider og eplejuice 

   Børve, Jorunn; Haukås, Torbjørn; Øvsthus, Ingunn; Haugland, Lisa Karine (NIBIO-rapport;7(141) 2021, Research report, 2021-07)
   Secured supply of apple fruit for industrial use, especially for production of cider was investigated. The research questions were; is it more land to be used for apple growing in the Hardanger region?, is it possible to ...
  • MA-packages in simulated retail conditions maintained sweet cherry fruit quality 

   Larsen, Hanne; Børve, Jorunn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Modified atmosphere packaging (MAP) may inhibit undesirable quality changes of fruit and vegetables. The aim of this experiment was to evaluate the effect of MAP on selected quality parameters for sweet cherries (Prunus ...
  • Neonectria cankers on trees – Abstract book, SNS/NKJ network meeting, Ås 06.02.2018 

   Børve, Jorunn; Talgø, Venche (NIBIO BOK;4(4) 2018, Research report, 2018-01-31)
  • Plantevern i frukt. Integrert bekjempelse 

   Jaastad, Gunnhild; Børve, Jorunn (Bioforsk FOKUS;4(3) 2009, Research report, 2009)
   I integrert plantevern er målet å redusere bruken av og negative sidevirkninger av kjemiske plantevernmidler uten å få økonomiske tap i produksjonen. I Landbruks – og matdepartementets Handlingsplan for redusert risiko ved ...
  • Shelf life of sweet cherries in different packages after 0 and 3 weeks of CA-storage 

   Larsen, Hanne; Børve, Jorunn (Chapter, 2019)
   The positive effect of low oxygen and high CO2 for sweet cherry (Prunus avium L.) storability is well-known. In the present experiment, a combination of controlled atmosphere (CA; 2°C, 5% O2 and 15% CO2) storage and modified ...
  • Soppsjukdomen heggeflekk- eit litteraturoversyn 

   Børve, Jorunn (Grønn kunnskap e;8(129) 2004, Research report, 2004)
   Heggeflekk er den mest alvorlege soppsjukdomen på surkirsebær. Angrep kan føra til både omfattande avlingstap i året med infeksjon og i åra etter. Heggeflekk har liknande livvssyklus som epleskurv og difor potensiale til ...
  • Verdsetting av reguleringen av norsk plantehelse fra et miljømessig, økonomisk og sosialt perspektiv: Regulering og overvåking av import, plantevernmidler og mykotoksiner 

   Milford, Anna Birgitte; Børve, Jorunn; Hatteland, Bjørn Arild; Stenrød, Marianne; Veggeland, Frode; Veidal, Asbjørn; Brodal, Guro (NIBIO-rapport;7(75) 2021, Research report, 2021-04)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra prosjektet «Valuation of the Norwegian plant health regime from an environmental, economic and social perspective (PlantValue)», som ble finansiert av Forskningsrådet gjennom en ...